Afdrukken

Klinische voeding

Klinische voeding is bestemd voor patiënten die niet, of onvoldoende, normaal voedsel tot zich kunnen nemen. Dit is met name het geval bij patiënten op Intensive Care afdelingen, bij ernstig zieke patiënten en bij patiënten die aan ondervoeding lijden. 
 

Op het gebied van klinische voeding is Fresenius Kabi één van de van de weinige ondernemingen die zowel parenterale voeding als enterale voeding in haar assortiment heeft. Dit gamma omvat eveneens de bijbehorende voedingspompen en infusie-disposables.

 

Parenterale voeding

Parenterale voeding wordt via een centrale of perifere katheter intraveneus toegediend en komt hierdoor direct in de bloedbaan terecht. Het maagdarmkanaal wordt vermeden

 

Enterale voeding

Enterale voeding wordt toegediend in de vorm van drink- of sondevoeding. In tegenstelling tot parenterale voeding wordt hierbij wel gebruik gemaakt van (een deel van) het maagdarmkanaal