Afdrukken

Ons werkveld

Geïntegreerde product portfolio

Fresenius Kabi ontwikkelt, produceert en verkoopt producten in diverse segmenten. Alle segmenten vertonen een duidelijke onderlinge samenhang die schematisch als volgt kan worden weergegeven:

 


Intraveneuze medicatie

Fresenius Kabi biedt een breed assortiment steriele generieke geneesmiddelen voor intraveneuze toediening. Het betreft onder meer oncolytica, antibiotica, anaesthetica, analgetica en producten voor kritieke ziekten. Daarnaast levert Fresenius Kabi de medische hulpmiddelen die nodig zijn voor de toediening van deze geneesmiddelen.
 

Infusietherapie
Binnen dit segment biedt Fresenius Kabi producten voor plasmavervanging (colloïden) en voor vochtaanvulling. Ook hier omvat onze portfolio een compleet assortiment medische hulpmiddelen, zoals infusiepompen en disposables, om optimale toediening te garanderen.
 

Klinische voeding

Klinische voeding is bestemd voor patiënten die niet, of onvoldoende, normaal voedsel tot zich kunnen nemen. Dit is met name het geval bij patiënten op Intensive Care afdelingen, bij ernstig zieke patiënten en bij patiënten die aan ondervoeding lijden. 
 

Op het gebied van klinische voeding is Fresenius Kabi één van de van de weinige ondernemingen die zowel parenterale voeding als enterale voeding in haar assortiment heeft. Dit gamma omvat eveneens de bijbehorende voedingspompen en infusie-disposables.

 

Parenterale voeding

 

 

 


Parenterale voeding wordt via een centrale of perifere katheter intraveneus toegediend en komt hierdoor direct in de bloedbaan terecht. Het maagdarmkanaal wordt vermeden. 

 

Enterale voeding

 


Enterale voeding wordt toegediend in de vorm van drink- of sondevoeding. In tegenstelling tot parenterale voeding wordt hierbij wel gebruik gemaakt van (een deel van) het maagdarmkanaal

 

Transfusietechnologie

Naast onze activiteiten op de gebieden IV-medicatie, Infuustherapie, en Klinische voeding, is Fresenius Kabi ook toonaangevend op het gebied van Transfusietechnologie. Binnen dit segment vallen onder meer bloedzaksystemen en bloedverwerkingsapparatuur ten behoeve van bloedbanken.