Afdrukken

Plasmavervanging

Plasmavervangers zijn substituten van plasma waarvan de fysico-chemische eigenschappen die van het plasma benaderen.

 

Fresenius Kabi ontwikkelt al vele jaren innovatieve producten voor deze toepassing. Deze producten worden tegenwoordig wereldwijd op grote schaal toegepast bij uiteenlopende chirurgische ingrepen en bij acute situaties waarbij het circulerend volume dient te worden aangevuld.

 

Vanaf 1920 ontstonden de eerste plasmasubstituten, nl gelatines. Dit zijn polymeren afkomstig van rundercollageen die nadien worden gesuccinyleerd (ook bekend als modified fluid gelatin).

 

Hydroxyethylzetmelen (HES) zijn vandaag de meest gebruikte colloïden in het kader van een intravasculaire vulling. Het actief bestanddeel van onze zetmelen in afkomstig van maïs-zetmeel. De farmaco- kinetische en farmacologische eigenschappen van HES worden bepaald door het actief bestandeel, concentratie, moleculair gewicht, substitutiegraad en C2/C6 ratio.

 

Zij worden voornamelijk gebruikt bij chirurgische ingrepen.